WordRider Home
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Need New Buutons on Toolbar

Posted by diabloz 
Need New Buutons on Toolbar
April 08, 2013 12:49PM
Hello

is it possible to add New Buttons on toolbar to accesses directly to:
- Open Directory (Download Folder)
- Preference
- Plugins


ty
Re: Need New Buutons on Toolbar
March 01, 2014 08:54AM
Mně by stačilo vrátit místo těch "vyblitých" původní barvy do sloupce Stav..
STAHUJE SE zeleně, POZASTAVENO oranžově, ZRUŠENO červeně. Zkrátka stejně, jako u buttons..
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login