WordRider Home
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

FRD does not download

Posted by kate23 
FRD does not download
December 22, 2021 09:56AM
Ahoj
z ničeho nic přestal FRD fungovat, uložené linky ke stažení po zmáčknutí start hodí do fronty (nic se nestahuje, počet souběžných stahování mám 10) a po přidání nového linku taky dá že je ve frontě a nic se neděje, zkoušela jsem různé adresy, Ulozto, fastshare, rapidrar, nic se nestahuje. Zvláštní je taky že po kontrole aktualizace napíše že není připojení k internetu, což je blbost protože vše ostatní je připojené k internetu. Už si neumím poradit, jedině smazat a stáhnout nový soubor?
díky

Hello
out of nowhere FRD stopped working, saved links to download after pressing start throws in the queue (nothing is downloaded, the number of concurrent downloads I have 10) and after adding a new line also puts it in the queue and nothing happens, I tried different addresses, Ulozto , fastshare, rapidrar, nic. It is also strange that after checking the update, he writes that there is no internet connection, which is stupid because everything else is connected to the internet. I can't handle it anymore, just delete and download a new file?
Thanks
Re: FRD does not download
December 22, 2021 09:53PM
Can you go to Options > Use Connections and make sure "Default" is checked?
Re: FRD does not download
December 22, 2021 10:25PM
OMG it works, I have no idea how I managed to disconnect, thanks a lot for the advice!!!! smiling smiley smiling smiley smiling smiley

OMG funguje to, vůbec netuším jak se mi to povedlo odpojit, díky moc za radu smiling smiley smiling smiley smiling smiley
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login